muitų tarifų nomenklatūra [Lietuvių]:

4100000000 80 ŽALIOS (NEIŠDIRBTOS) ODOS (IŠSKYRUS KAILIUS) IR IŠDIRBTA ODA.

VIII SKYRIUS ŽALIOS (NEIŠDIRBTOS) ODOS, IŠDIRBTA ODA, KAILIAI IR JŲ DIRBINIAI; PAKINKTAI IR BALNAI; KELIONĖS REIKMENYS, RANKINĖS IR PANAŠŪS DAIKTAI; DIRBINIAI IŠ GYVŪNŲ ŽARNŲ (IŠSKYRUS ŠILKAVERPIŲ ŽARNAS).

 • 4101000000 80 : Žalios (neišdirbtos) galvijų (įskaitant buivolus) odos arba arklenos (šviežios arba sūdytos, džiovintos, kalkintos, pikeliuotos arba kitu būdu konservuotos, bet neraugintos, neišdirbtos į pergamentą ir toliau neapdorotos), be plaukų arba su plaukais, skeltinės arba neskeltinės
 • 4102000000 80 : Žalios (neišdirbtos) avių arba ėriukų odos (šviežios arba sūdytos, džiovintos, kalkintos, pikeliuotos arba kitu būdu konservuotos, bet neraugintos, neišdirbtos į pergamentą ir toliau neapdorotos), su vilna arba be vilnos, skeltinės arba neskeltinės, išskyrus nurodytas šio skirsnio 1|pastabos c|punkte kaip išimtis
 • 4103000000 80 : Kitos žalios (neišdirbtos) odos (šviežios arba sūdytos, džiovintos, kalkintos, pikeliuotos arba kitu būdu konservuotos, bet neraugintos, neišdirbtos į pergamentą ir toliau neapdorotos), be plaukų arba su plaukais, skeltinės arba neskeltinės, išskyrus nurodytas šio skirsnio 1|pastabos b punkte arba 1|pastabos c|punkte kaip išimtis
 • 4104000000 80 : Galvijų (įskaitant buivolus) odos arba arklenos, raugintos arba "krastas" (crust), be plaukų, skeltinės arba neskeltinės, bet toliau neapdorotos
 • 4105000000 80 : Avių arba ėriukų odos, raugintos arba "krastas" (crust), be vilnos, skeltinės arba neskeltinės, bet toliau neapdorotos
 • 4106000000 80 : Kitų gyvūnų odos, raugintos arba "krastas" (crust), be vilnos arba plaukų, skeltinės arba neskeltinės, bet toliau neapdorotos
 • 4107000000 80 : Išdirbtos galvijų (įskaitant buivolus) odos arba arklenos, toliau apdorotos po rauginimo arba "krasto" pagaminimo (crusting), įskaitant odas, išdirbtas į pergamentą, be plaukų, skeltinės arba neskeltinės, išskyrus išdirbtas odas, priskiriamas 4114|pozicijai
 • 4112000000 80 : Išdirbtos avių arba ėriukų odos, toliau apdorotos po rauginimo arba "krasto" pagaminimo (crusting), įskaitant odas, išdirbtas į pergamentą, be vilnos, skeltinės arba neskeltinės, išskyrus išdirbtas odas, priskiriamas 4114|pozicijai
 • 4113000000 80 : Išdirbtos kitų gyvūnų odos, toliau apdorotos po rauginimo arba "krasto" pagaminimo (crusting), įskaitant odas, išdirbtas į pergamentą, be vilnos arba plaukų, skeltinės arba neskeltinės, išskyrus išdirbtas odas, priskiriamas 4114|pozicijai
 • 4114000000 80 : Zomšinės odos (įskaitant kombinuotas zomšines odas); lakinės odos ir lakinės laminuotos odos; metalizuotos odos
 • 4115000000 80 : Kompozicinė oda, daugiausia sudaryta iš išdirbtos odos arba iš odos pluoštų, plokščia, lakštinė arba juostinė, suvyniota į rietimus arba nesuvyniota; atraižos ir kitos išdirbtų odų arba kompozicinės odos atliekos, netinkamos odos dirbiniams gaminti; odos dulkės, milteliai ir miltai

 

* Pagal Tarybos reglamentą (ES) Nr. 692/2014 (OL L183, p. 9) į Europos Sąjungą draudžiama importuoti Krymo arba Sevastopolio kilmės prekes.
Draudimas netaikomas:
a) iki 2014 m. birželio 25 d. sudarytų prekybos sutarčių arba pagalbinių sutarčių, reikalingų tokioms sutartims vykdyti, vykdymui iki 2014 m. rugsėjo 26 d., su sąlyga, kad fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai arba įstaigos, siekiantys vykdyti sutartį, bent prieš 10 darbo dienų iš anksto apie veiklą arba sandorį pranešė valstybės narės, kurioje yra įsisteigę, kompetentingoms institucijoms.
b) Krymo arba Sevastopolio kilmės prekėms, kurios buvo pateiktos Ukrainos institucijoms patikrinimui, kurių atveju pagal Reglamentą (ES) Nr. 978/2012 ir Reglamentą (ES) Nr. 374/2014 arba pagal ES ir Ukrainos asociacijos susitarimą buvo patikrintas teisę į lengvatinę kilmę suteikiančių sąlygų laikymasis ir kurioms yra suteiktas kilmės pažymėjimas.