muitų tarifų nomenklatūra [Lietuvių]:

3200000000 80 RAUGINIMO ARBA DAŽYMO EKSTRAKTAI; TANINAI IR JŲ DARINIAI; DAŽIKLIAI, PIGMENTAI IR KITOS DAŽIOSIOS MEDŽIAGOS; DAŽAI IR LAKAI; GLAISTAI IR KITOS MASTIKOS; RAŠALAI.

VI SKYRIUS CHEMIJOS PRAMONĖS IR JAI GIMININGŲ PRAMONĖS ŠAKŲ PRODUKCIJA.

 • 3201000000 80 : Augaliniai rauginimo ekstraktai; taninai ir jų druskos, eteriai, esteriai ir kiti dariniai
 • 3202000000 80 : Sintetinės organinės rauginimo medžiagos; neorganinės rauginimo medžiagos; rauginimo preparatai, kurių sudėtyje yra arba nėra gamtinių rauginimo medžiagų; fermentiniai (enziminiai) parengiamojo rauginimo preparatai
 • 3203000000 80 : Augalinės arba gyvūninės dažiosios medžiagos (įskaitant dažiuosius ekstraktus, bet išskyrus kaulų suodžius), chemijos atžvilgiu apibūdintos arba neapibūdintos; preparatai, nurodyti šio skirsnio 3|pastaboje, kurių pagrindinė sudėtinė dalis yra gyvūninė arba augalinė dažioji medžiaga
 • 3204000000 80 : Sintetinės organinės dažiosios medžiagos, chemijos atžvilgiu apibūdintos arba neapibūdintos; preparatai, nurodyti šio skirsnio 3|pastaboje, kurių pagrindinė sudėtinė dalis yra sintetinė organinė dažioji medžiaga; sintetiniai organiniai produktai, naudojami kaip fluorescuojančios balinimo medžiagos arba liuminoforai, chemijos atžvilgiu apibūdinti arba neapibūdinti
 • 3205000000 80 : Spalvotieji lakai; preparatai, nurodyti šio skirsnio 3|pastaboje, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra spalvotieji lakai
 • 3206000000 80 : Kitos dažiosios medžiagos; preparatai, nurodyti šio skirsnio 3|pastaboje, išskyrus priskiriamus 3203, 3204|arba 3205|pozicijai; neorganiniai produktai, naudojami kaip liuminoforai, chemijos atžvilgiu apibūdinti arba neapibūdinti
 • 3207000000 80 : Paruošti pigmentai, paruošti drumstikliai ir paruošti dažai, stiklėjantys emaliai ir glazūros, angobai (šlikeriai), skysti blizgikliai ir panašūs preparatai, naudojami keramikos, emaliuotų dirbinių ir stiklo pramonėje; stiklo fritas ir kitas stiklas, turintis miltelių, granulių arba dribsnių pavidalą
 • 3208000000 80 : Dažai ir lakai (įskaitant emalius ir politūras), kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra sintetiniai polimerai arba chemiškai modifikuoti gamtiniai polimerai, disperguoti arba ištirpinti nevandeninėje terpėje; tirpalai, apibrėžti šio skirsnio 4|pastaboje
 • 3209000000 80 : Dažai ir lakai (įskaitant emalius ir politūras), kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra sintetiniai polimerai arba chemiškai modifikuoti gamtiniai polimerai, disperguoti arba ištirpinti vandeninėje terpėje
 • 3210000000 80 : Kiti dažai ir lakai (įskaitant emalius, politūras ir klijinius dažus); paruošti vandeniniai pigmentai, naudojami odų apdailai
 • 3211000000 80: Paruošti sikatyvai (džiovikliai)
 • 3212000000 80 : Pigmentai (įskaitant metalo miltelius ir dribsnius), disperguoti nevandeninėje terpėje, turintys skysčio arba pastos pavidalą, naudojami dažų (įskaitant emalius) gamyboje; spaudos folija; dažikliai ir kitos dažiosios medžiagos, suformuotos į formas arba supakuotos į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes
 • 3213000000 80 : Dailininkams, mokiniams arba iškabų apipavidalintojams skirti dažai, atspalvių modifikavimo priemonės, pramogoms skirti dažai ir panašūs dažai, pateikiami tabletėmis, tūbelėse, stiklainiuose, buteliuose, kaušeliuose ir panašiai suformuoti arba supakuoti
 • 3214000000 80 : Langų glaistai, sodo tepalai, kanifolijos glaistai, sandarinimo mišiniai ir kitos mastikos; gruntai; ugniai neatsparios fasadų, vidinių sienų, grindų, lubų arba panašios dangos
 • 3215000000 80 : Spaustuviniai dažai, rašalai ir tušai, koncentruoti arba nekoncentruoti, kieti arba nekieti