muitų tarifų nomenklatūra [Lietuvių]:

7100000000 80 GAMTINIAI ARBA DIRBTINIU BŪDU IŠAUGINTI PERLAI, BRANGAKMENIAI ARBA PUSBRANGIAI AKMENYS, TAURIEJI METALAI, METALAI, PLAKIRUOTI TAURIUOJU METALU, BEI JŲ DIRBINIAI; DIRBTINĖ BIŽUTERIJA; MONETOS.

XIV SKYRIUS GAMTINIAI ARBA DIRBTINIU BŪDU IŠAUGINTI PERLAI, BRANGAKMENIAI ARBA PUSBRANGIAI AKMENYS, TAURIEJI METALAI, METALAI, PLAKIRUOTI TAURIUOJU METALU, BEI JŲ DIRBINIAI; DIRBTINĖ BIŽUTERIJA; MONETOS.

 • 7101000000 10: I. GAMTINIAI ARBA DIRBTINIU BŪDU IŠAUGINTI PERLAI IR BRANGAKMENIAI ARBA PUSBRANGIAI AKMENYS
 • 7101000000 80 : Gamtiniai arba dirbtiniu būdu išauginti perlai, apdoroti arba neapdoroti, surūšiuoti arba nesurūšiuoti, tačiau nesuverti, neaptaisyti ir neįtvirtinti; gamtiniai arba dirbtiniu būdu išauginti perlai, laikinai suverti gabenimo patogumui
 • 7102000000 80 : Deimantai, apdoroti arba neapdoroti, tačiau neaptaisyti arba neįtvirtinti
 • 7103000000 80 : Brangakmeniai (išskyrus deimantus) ir pusbrangiai akmenys, apdoroti arba neapdoroti, surūšiuoti arba nesurūšiuoti, tačiau nesuverti, neaptaisyti arba neįtvirtinti; nesurūšiuoti brangakmeniai (išskyrus deimantus) ir pusbrangiai akmenys, laikinai suverti gabenimo patogumui
 • 7104000000 80 : Sintetiniai arba regeneruoti brangakmeniai arba pusbrangiai akmenys, apdoroti arba neapdoroti, surūšiuoti arba nesurūšiuoti, tačiau nesuverti, neaptaisyti arba neįtvirtinti; nesurūšiuoti sintetiniai arba regeneruoti brangakmeniai arba pusbrangiai akmenys, laikinai suverti gabenimo patogumui
 • 7105000000 80 : Gamtinių arba sintetinių brangakmenių arba pusbrangių akmenų dulkės arba milteliai
 • 7106000000 10: II. TAURIEJI METALAI IR METALAI, PLAKIRUOTI TAURIUOJU METALU
 • 7106000000 80 : Sidabras (įskaitant sidabrą, padengtą auksu arba platina), neapdorotas, pusiau apdorotas arba turintis miltelių pavidalą
 • 7107000000 80 : Netaurieji metalai, plakiruoti sidabru, neapdoroti labiau už pusiau apdorotus
 • 7108000000 80 : Auksas (įskaitant auksą, padengtą platina), neapdorotas, pusiau apdorotas arba turintis miltelių pavidalą
 • 7109000000 80: Netaurieji metalai arba sidabras, plakiruoti auksu, neapdoroti labiau už pusiau apdorotus
 • 7110000000 80 : Platina, neapdorota, pusiau apdorota arba turinti miltelių pavidalą
 • 7111000000 80: Netaurieji metalai, sidabras arba auksas, plakiruoti platina, neapdoroti labiau už pusiau apdorotus
 • 7112000000 80 : Tauriojo metalo arba metalo, plakiruoto tauriuoju metalu, atliekos ir laužas; kitos atliekos ir laužas, kurių sudėtyje yra tauriojo metalo arba tauriojo metalo junginių, dažniausiai naudojami tauriajam metalui regeneruoti
 • 7113000000 10: III. BIŽUTERIJA, AUKSO IR SIDABRO DAILIEJI DIRBINIAI IR KITI DIRBINIAI
 • 7113000000 80 : Bižuterija ir jos dalys iš tauriojo metalo arba iš metalo, plakiruoto tauriuoju metalu
 • 7114000000 80 : Aukso arba sidabro dailieji dirbiniai ir jų dalys iš tauriojo metalo arba iš metalo, plakiruoto tauriuoju metalu
 • 7115000000 80 : Kiti dirbiniai iš tauriojo metalo arba iš metalo, plakiruoto tauriuoju metalu
 • 7116000000 80 : Dirbiniai iš gamtinių arba iš dirbtiniu būdu išaugintų perlų, brangakmenių arba pusbrangių akmenų (gamtinių, sintetinių arba regeneruotų)
 • 7117000000 80 : Dirbtinė bižuterija
 • 7118000000 80 : Monetos