muitų tarifų nomenklatūra [Lietuvių]:

4300000000 80 KAILIAI IR DIRBTINIAI KAILIAI; JŲ DIRBINIAI.

VIII SKYRIUS ŽALIOS (NEIŠDIRBTOS) ODOS, IŠDIRBTA ODA, KAILIAI IR JŲ DIRBINIAI; PAKINKTAI IR BALNAI; KELIONĖS REIKMENYS, RANKINĖS IR PANAŠŪS DAIKTAI; DIRBINIAI IŠ GYVŪNŲ ŽARNŲ (IŠSKYRUS ŠILKAVERPIŲ ŽARNAS).

  • 4301000000 80 : Neapdoroti kailiai (įskaitant galvenas, uodegenas, kojenas ir kitas dalis arba atraižas, tinkamas naudoti kailininkystei), išskyrus žalias (neišdirbtas) odas, priskiriamas 4101, 4102|arba 4103|pozicijai
  • 4302000000 80 : Rauginti arba išdirbti kailiai (įskaitant galvenas, uodegenas, kojenas ir kitas dalis arba atraižas), sujungti arba nesujungti iš dalių (be kitų medžiagų priedų), išskyrus priskiriamus 4303|pozicijai
  • 4303000000 80 : Drabužiai, drabužių priedai ir kiti kailių dirbiniai
  • 4304000000 80 : Dirbtiniai kailiai ir jų dirbiniai

 

* Pagal Tarybos reglamentą (ES) Nr. 692/2014 (OL L183, p. 9) į Europos Sąjungą draudžiama importuoti Krymo arba Sevastopolio kilmės prekes.
Draudimas netaikomas:
a) iki 2014 m. birželio 25 d. sudarytų prekybos sutarčių arba pagalbinių sutarčių, reikalingų tokioms sutartims vykdyti, vykdymui iki 2014 m. rugsėjo 26 d., su sąlyga, kad fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai arba įstaigos, siekiantys vykdyti sutartį, bent prieš 10 darbo dienų iš anksto apie veiklą arba sandorį pranešė valstybės narės, kurioje yra įsisteigę, kompetentingoms institucijoms.
b) Krymo arba Sevastopolio kilmės prekėms, kurios buvo pateiktos Ukrainos institucijoms patikrinimui, kurių atveju pagal Reglamentą (ES) Nr. 978/2012 ir Reglamentą (ES) Nr. 374/2014 arba pagal ES ir Ukrainos asociacijos susitarimą buvo patikrintas teisę į lengvatinę kilmę suteikiančių sąlygų laikymasis ir kurioms yra suteiktas kilmės pažymėjimas.