muitų tarifų nomenklatūra [Lietuvių]:

7200000000 80 GELEŽIS IR PLIENAS (JUODIEJI METALAI).

XV SKYRIUS NETAURIEJI METALAI IR NETAURIŲJŲ METALŲ GAMINIAI.

 • 7201000000 10: I. PIRMINĖS MEDŽIAGOS; PRODUKTAI, TURINTYS GRANULIŲ ARBA MILTELIŲ PAVIDALĄ
 • 7201000000 80 : Ketus ir veidrodinis ketus (spiegeleisen), turintys luitų, blokų arba kitų pirminių formų pavidalą
 • 7202000000 80 : Ferolydiniai
 • 7203000000 80 : Juodųjų metalų produktai, gauti tiesiogiai redukuojant geležies rūdą ir kitus korėtus juodųjų metalų produktus, turintys luitų, granulių arba panašių formų pavidalą; geležis, kurios minimalus grynumas - 99,94|% masės, turinti luitų, granulių arba panašių formų pavidalą
 • 7204000000 80 : Juodųjų metalų atliekos ir laužas; geležies arba plieno laužo liejiniai, perlydyti
 • 7205000000 80 : Ketaus, veidrodinio ketaus (spiegeleisen), geležies arba plieno granulės ir milteliai
 • 7206000000 10: II. GELEŽIS IR NELEGIRUOTASIS PLIENAS
 • 7206000000 80 : Geležis ir nelegiruotasis plienas, turintys luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus geležį, priskiriamą 7203|pozicijai)
 • 7207000000 80 : Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai
 • 7208000000 80 : Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600|mm, karštai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti arba neapvilkti
 • 7209000000 80 : Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600|mm, šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti arba neapvilkti
 • 7210000000 80 : Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600|mm, plakiruoti, padengti arba apvilkti
 • 7211000000 80 : Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600|mm, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti
 • 7212000000 80 : Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600|mm, plakiruoti, padengti arba apvilkti
 • 7213000000 80 : Karštai valcuoti strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo
 • 7214000000 80 : Kiti strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po kalimo, karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti, įskaitant po valcavimo susuktus arba supintus
 • 7215000000 80 : Kiti strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno
 • 7216000000 80 : Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno
 • 7217000000 80 : Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno
 • 7218000000 10: III. NERŪDIJANTYSIS PLIENAS
 • 7218000000 80 : Nerūdijantysis plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą; nerūdijančiojo plieno pusgaminiai
 • 7219000000 80 : Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600|mm
 • 7220000000 80 : Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600|mm
 • 7221000000 80 : Karštai valcuoti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo
 • 7222000000 80 : Kiti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno; kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš nerūdijančiojo plieno
 • 7223000000 80 : Viela iš nerūdijančiojo plieno
 • 7224000000 10: IV. KITAS LEGIRUOTASIS PLIENAS; TUŠČIAVIDURIAI GRĘŽIMO STRYPAI IR JUOSTOS IŠ LEGIRUOTOJO ARBA IŠ NELEGIRUOTOJO PLIENO
 • 7224000000 80 : Kitas legiruotasis plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą; kito legiruotojo plieno pusgaminiai
 • 7225000000 80 : Plokšti valcavimo produktai iš kito legiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600|mm
 • 7226000000 80 : Plokšti valcavimo produktai iš kito legiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600|mm
 • 7227000000 80 : Karštai valcuoti strypai ir juostos iš kito legiruotojo plieno, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo
 • 7228000000 80 : Kiti strypai ir juostos iš kito legiruotojo plieno; kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš kito legiruotojo plieno; tuščiaviduriai gręžimo strypai ir juostos iš legiruotojo arba iš nelegiruotojo plieno
 • 7229000000 80 : Viela iš kito legiruotojo plieno