muitų tarifų nomenklatūra [Lietuvių]:

4500000000 80 KAMŠTIENA IR KAMŠTIENOS DIRBINIAI.

IX SKYRIUS MEDIENA IR MEDIENOS GAMINIAI; MEDŽIO ANGLYS; KAMŠTIENA IR KAMŠTIENOS DIRBINIAI; DIRBINIAI IŠ ŠIAUDŲ, ESPARTO ARBA IŠ KITŲ PYNIMO MEDŽIAGŲ; PINTINĖS IR KITI PINTI DIRBINIAI.

  • 4501000000 80 : Gamtinė kamštiena, žaliavinė arba paprastai paruošta; kamštienos atliekos; trupinta, granuliuota arba malta kamštiena
  • 4502000000 80 : Gamtinė kamštiena, be žievės arba grubiai aptašyta formuojant kvadrato skerspjūvį, taip pat stačiakampį (įskaitant kvadratą) bloką, plokštę, lakštą arba juostą (įskaitant briaunotus kamščių arba kaiščių ruošinius)
  • 4503000000 80 : Gamtinės kamštienos dirbiniai
  • 4504000000 80 : Aglomeruota kamštiena (su rišikliu arba be jo) ir aglomeruotos kamštienos dirbiniai

 

* Pagal Tarybos reglamentą (ES) Nr. 692/2014 (OL L183, p. 9) į Europos Sąjungą draudžiama importuoti Krymo arba Sevastopolio kilmės prekes.
Draudimas netaikomas:
a) iki 2014 m. birželio 25 d. sudarytų prekybos sutarčių arba pagalbinių sutarčių, reikalingų tokioms sutartims vykdyti, vykdymui iki 2014 m. rugsėjo 26 d., su sąlyga, kad fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai arba įstaigos, siekiantys vykdyti sutartį, bent prieš 10 darbo dienų iš anksto apie veiklą arba sandorį pranešė valstybės narės, kurioje yra įsisteigę, kompetentingoms institucijoms.
b) Krymo arba Sevastopolio kilmės prekėms, kurios buvo pateiktos Ukrainos institucijoms patikrinimui, kurių atveju pagal Reglamentą (ES) Nr. 978/2012 ir Reglamentą (ES) Nr. 374/2014 arba pagal ES ir Ukrainos asociacijos susitarimą buvo patikrintas teisę į lengvatinę kilmę suteikiančių sąlygų laikymasis ir kurioms yra suteiktas kilmės pažymėjimas.