muitų tarifų nomenklatūra [Lietuvių]:

8100000000 80 KITI NETAURIEJI METALAI; KERMETAI; GAMINIAI IŠ ŠIŲ MEDŽIAGŲ.

XV SKYRIUS NETAURIEJI METALAI IR NETAURIŲJŲ METALŲ GAMINIAI.

 • 8101000000 80 : Volframas ir volframo gaminiai, įskaitant atliekas ir laužą
 • 8102000000 80 : Molibdenas ir molibdeno gaminiai, įskaitant atliekas ir laužą
 • 8103000000 80 : Tantalas ir tantalo gaminiai, įskaitant atliekas ir laužą
 • 8104000000 80 : Magnis ir magnio gaminiai, įskaitant atliekas ir laužą
 • 8105000000 80 : Kobalto šteinai ir kiti tarpiniai kobalto metalurgijos produktai; kobaltas ir kobalto gaminiai, įskaitant atliekas ir laužą
 • 8106000000 80 : Bismutas ir bismuto gaminiai, įskaitant atliekas ir laužą
 • 8107000000 80 : Kadmis ir kadmio gaminiai, įskaitant atliekas ir laužą
 • 8108000000 80 : Titanas ir titano gaminiai, įskaitant atliekas ir laužą
 • 8109000000 80 : Cirkonis ir cirkonio gaminiai, įskaitant atliekas ir laužą
 • 8110000000 80 : Stibis ir stibio gaminiai, įskaitant atliekas ir laužą
 • 8111000000 80 : Manganas ir mangano gaminiai, įskaitant atliekas ir laužą
 • 8112000000 80 : Berilis, chromas, germanis, vanadis, galis, hafnis, indis, niobis (kolumbis), renis ir talis bei šių metalų gaminiai, įskaitant atliekas ir laužą
 • 8113000000 80 : Kermetai ir kermetų dirbiniai, įskaitant atliekas ir laužą

 

* Pagal Tarybos reglamentą (ES) Nr. 692/2014 (OL L183, p. 9) į Europos Sąjungą draudžiama importuoti Krymo arba Sevastopolio kilmės prekes.
Draudimas netaikomas:
a) iki 2014 m. birželio 25 d. sudarytų prekybos sutarčių arba pagalbinių sutarčių, reikalingų tokioms sutartims vykdyti, vykdymui iki 2014 m. rugsėjo 26 d., su sąlyga, kad fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai arba įstaigos, siekiantys vykdyti sutartį, bent prieš 10 darbo dienų iš anksto apie veiklą arba sandorį pranešė valstybės narės, kurioje yra įsisteigę, kompetentingoms institucijoms.
b) Krymo arba Sevastopolio kilmės prekėms, kurios buvo pateiktos Ukrainos institucijoms patikrinimui, kurių atveju pagal Reglamentą (ES) Nr. 978/2012 ir Reglamentą (ES) Nr. 374/2014 arba pagal ES ir Ukrainos asociacijos susitarimą buvo patikrintas teisę į lengvatinę kilmę suteikiančių sąlygų laikymasis ir kurioms yra suteiktas kilmės pažymėjimas.