muitų tarifų nomenklatūra [Lietuvių]:

0200000000 80 MĖSA IR VALGOMIEJI MĖSOS SUBPRODUKTAI.

I SKYRIUS GYVI GYVŪNAI; GYVŪNINĖS KILMĖS PRODUKTAI.

  • 0201000000 80 : Galvijų mėsa, šviežia arba atšaldyta
  • 0202000000 80 : Galvijų mėsa, užšaldyta
  • 0203000000 80 : Kiaulių mėsa, šviežia, atšaldyta arba užšaldyta
  • 0204000000 80 : Avių arba ožkų mėsa, šviežia, atšaldyta arba užšaldyta
  • 0205000000 80 : Arklių, asilų, mulų arba arklėnų mėsa, šviežia, atšaldyta arba užšaldyta
  • 0206000000 80 : Galvijų, kiaulių, avių, ožkų, arklių, asilų, mulų arba arklėnų valgomieji subproduktai, švieži, atšaldyti arba užšaldyti
  • 0207000000 80 : Naminių paukščių, nurodytų 0105|pozicijoje, mėsa ir valgomieji subproduktai, švieži, atšaldyti arba užšaldyti
  • 0208000000 80 : Kita mėsa ir valgomieji mėsos subproduktai, švieži, atšaldyti arba užšaldyti
  • 0209000000 80 : Kiaulių riebalai be liesos mėsos ir naminių paukščių riebalai, nelydyti ar kitu būdu neekstrahuoti, švieži, atšaldyti, užšaldyti, sūdyti, užpilti sūrymu, džiovinti arba rūkyti
  • 0210000000 80 : Mėsa ir valgomieji mėsos subproduktai, sūdyti, užpilti sūrymu, džiovinti (vytinti) arba rūkyti; valgomieji mėsos arba mėsos subproduktų miltai ir rupiniai