muitų tarifų nomenklatūra [Lietuvių]:

2200000000 80 NEALKOHOLINIAI IR ALKOHOLINIAI GĖRIMAI BEI ACTAS.

IV SKYRIUS PARUOŠTI MAISTO PRODUKTAI; NEALKOHOLINIAI IR ALKOHOLINIAI GĖRIMAI BEI ACTAS; TABAKAS IR PERDIRBTI TABAKO PAKAITALAI.

  • 2201000000 80 : Vandenys, įskaitant gamtinius arba dirbtinius mineralinius vandenis, ir gazuotieji vandenys, į kuriuos nepridėta cukraus ar kitų saldiklių bei aromatinių medžiagų; ledas ir sniegas
  • 2202000000 80 : Vandenys, įskaitant mineralinius ir gazuotuosius vandenis, į kuriuos pridėta cukraus ar kitų saldiklių arba aromatinių medžiagų, ir kiti nealkoholiniai gėrimai, išskyrus vaisių arba daržovių sultis, priskiriamas 2009|pozicijai
  • 2203000000 80 : Salyklinis alus
  • 2204000000 80 : Vynas iš šviežių vynuogių, įskaitant pastiprintus vynus; vynuogių misa, išskyrus priskiriamą 2009|pozicijai
  • 2205000000 80 : Vermutai ir kiti vynai iš šviežių vynuogių, aromatizuoti augalais arba aromatinėmis medžiagomis
  • 2206000000 80 : Kiti fermentuoti gėrimai (pavyzdžiui, sidras, kriaušių sidras, midus); fermentuotų gėrimų mišiniai, taip pat fermentuotų gėrimų ir nealkoholinių gėrimų mišiniai, nenurodyti kitoje vietoje
  • 2207000000 80 : Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne mažesnė kaip 80|%|tūrio; denatūruotas etilo alkoholis ir kiti denatūruoti bet kurio stiprumo spiritai
  • 2208000000 80 : Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, mažesnė kaip 80|%|tūrio; spiritai, likeriai ir kiti spiritiniai gėrimai
  • 2209000000 80 : Actas ir acto pakaitalai, pagaminti iš acto rūgšties