muitų tarifų nomenklatūra [Lietuvių]:

6600000000 80 SKĖČIAI, SKĖČIAI NUO SAULĖS, LAZDOS, LAZDOS-SĖDYNĖS, VYTINIAI, BOTAGAI IR JŲ DALYS.

XII SKYRIUS AVALYNĖ, GALVOS APDANGALAI, SKĖČIAI, SKĖČIAI NUO SAULĖS, LAZDOS, LAZDOS-SĖDYNĖS, VYTINIAI, BOTAGAI IR JŲ DALYS; PARUOŠTOS NAUDOTI PLUNKSNOS IR JŲ DIRBINIAI; DIRBTINĖS GĖLĖS; DIRBINIAI IŠ ŽMONIŲ PLAUKŲ.

  • 6601000000 80 : Skėčiai, skėčiai nuo saulės (įskaitant skėčius-lazdas, sodo skėčius ir panašius skėčius)
  • 6602000000 80 : Lazdos, lazdos-sėdynės, vytiniai, botagai ir panašūs dirbiniai
  • 6603000000 80 : Dirbinių, priskiriamų 6601|arba 6602|pozicijai, dalys, puošmenos ir priedai