muitų tarifų nomenklatūra [Lietuvių]:

8800000000 80 ORLAIVIAI, ERDVĖLAIVIAI IR JŲ DALYS.

XVII SKYRIUS ANTŽEMINIO, ORO, VANDENS TRANSPORTO PRIEMONĖS IR PAGALBINĖ TRANSPORTO ĮRANGA.

  • 8801000000 80 : Oro balionai ir dirižabliai; sklandytuvai, skraidyklės ir kiti orlaiviai be variklių
  • 8802000000 80 : Kiti orlaiviai (pavyzdžiui, sraigtasparniai, lėktuvai); erdvėlaiviai (įskaitant palydovus) ir suborbitinės bei erdvėlaivių paleidimo raketos
  • 8803000000 80 : Prekių, priskiriamų 8801|arba 8802|pozicijai, dalys
  • 8804000000 80: Parašiutai (įskaitant dirižablių parašiutus ir parašiutus-skraidykles) ir rotošiutai; jų dalys ir reikmenys
  • 8805000000 80 : Orlaivių paleidimo mechanizmai; ant laivo denio nusileidžiančių lėktuvų stabdymo ir kiti panašūs įrenginiai; lakūnų treniruokliai; išvardytųjų įrenginių dalys