muitų tarifų nomenklatūra [Lietuvių]:

2400000000 80 TABAKAS IR PERDIRBTI TABAKO PAKAITALAI.

IV SKYRIUS PARUOŠTI MAISTO PRODUKTAI; NEALKOHOLINIAI IR ALKOHOLINIAI GĖRIMAI BEI ACTAS; TABAKAS IR PERDIRBTI TABAKO PAKAITALAI.

  • 2401000000 80 : Neperdirbtas tabakas; tabako liekanos
  • 2402000000 80 : Cigarai, įskaitant cigarus su apipjaustytais galais, cigarilės ir cigaretės su tabaku arba tabako pakaitalais
  • 2403000000 80 : Kitas perdirbtas tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai; "homogenizuotas" arba "regeneruotas" tabakas; tabako ekstraktai ir esencijos