muitų tarifų nomenklatūra [Lietuvių]:

2600000000 80 RŪDOS, ŠLAKAS IR PELENAI.

V SKYRIUS MINERALINIAI PRODUKTAI.

 • 2601000000 80 : Geležies rūdos ir koncentratai, įskaitant degtus geležies piritus
 • 2602000000 80 : Mangano rūdos ir koncentratai, įskaitant geležingas mangano rūdas ir koncentratus, kuriuose manganas sudaro ne mažiau kaip 20|% sauso produkto masės
 • 2603000000 80: Vario rūdos ir koncentratai
 • 2604000000 80: Nikelio rūdos ir koncentratai
 • 2605000000 80: Kobalto rūdos ir koncentratai
 • 2606000000 80: Aliuminio rūdos ir koncentratai
 • 2607000000 80: Švino rūdos ir koncentratai
 • 2608000000 80: Cinko rūdos ir koncentratai
 • 2609000000 80: Alavo rūdos ir koncentratai
 • 2610000000 80: Chromo rūdos ir koncentratai
 • 2611000000 80: Volframo rūdos ir koncentratai
 • 2612000000 80 : Urano arba torio rūdos ir koncentratai
 • 2613000000 80 : Molibdeno rūdos ir koncentratai
 • 2614000000 80: Titano rūdos ir koncentratai
 • 2615000000 80 : Niobio, tantalo, vanadžio arba cirkonio rūdos ir koncentratai
 • 2616000000 80 : Tauriųjų metalų rūdos ir koncentratai
 • 2617000000 80 : Kitos rūdos ir koncentratai
 • 2618000000 80 : Granuliuotas šlakas (šlakinis smėlis), susidarantis geležies arba plieno gamybos procese
 • 2619000000 80 : Šlakas, nuodegos (išskyrus granuliuotą šlaką), dzindros ir kitos geležies arba plieno gamybos atliekos
 • 2620000000 80 : Šlakas, pelenai ir kitos liekanos (išskyrus geležies arba plieno gamybos liekanas), kurių sudėtyje yra metalų, arseno arba jų junginių
 • 2621000000 80 : Kiti šlakai ir pelenai, įskaitant jūros dumblių pelenus (kelpą); pelenai ir liekanos, susidariusios deginant buitines atliekas