muitų tarifų nomenklatūra [Lietuvių]:

3100000000 80 TRĄŠOS.

VI SKYRIUS CHEMIJOS PRAMONĖS IR JAI GIMININGŲ PRAMONĖS ŠAKŲ PRODUKCIJA.

  • 3101000000 80 : Gyvūninės arba augalinės trąšos, tarpusavyje sumaišytos arba nesumaišytos, chemiškai apdorotos arba neapdorotos; trąšos, pagamintos sumaišius arba chemiškai apdorojus gyvūninius arba augalinius produktus
  • 3102000000 80 : Mineralinės arba cheminės azoto trąšos
  • 3103000000 80 : Mineralinės arba cheminės fosforo trąšos
  • 3104000000 80 : Mineralinės arba cheminės kalio trąšos
  • 3105000000 80 : Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du arba trys trąšų elementai: azotas, fosforas ir kalis; kitos trąšos; prekės, priskiriamos šiam skirsniui, turinčios tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotos į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10|kg