muitų tarifų nomenklatūra [Lietuvių]:

5100000000 80 VILNA, ŠVELNIAVILNIŲ ARBA ŠIURKŠČIAVILNIŲ GYVŪNŲ PLAUKAI; AŠUTŲ VERPALAI IR AUDINIAI.

XI SKYRIUS TEKSTILĖS MEDŽIAGOS IR TEKSTILĖS DIRBINIAI.

 • 5101000000 80 : Nekaršta ir nešukuota vilna
 • 5102000000 80 : Nekaršti ir nešukuoti švelniavilnių arba šiurkščiavilnių gyvūnų plaukai
 • 5103000000 80 : Vilnos arba švelniavilnių ar šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų atliekos, įskaitant verpalų atliekas, bet neįskaitant išplaušintos žaliavos
 • 5104000000 80: Vilnos arba švelniavilnių arba šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų išplaušinta žaliava
 • 5105000000 80 : Sukaršta arba šukuota vilna ir švelniavilnių arba šiurkščiavilnių gyvūnų plaukai (įskaitant šukuotos vilnos gabalus)
 • 5106000000 80 : Sukarštos vilnos verpalai, neskirti mažmeninei prekybai
 • 5107000000 80 : Šukuotos vilnos verpalai, neskirti mažmeninei prekybai
 • 5108000000 80 : Švelniavilnių gyvūnų plaukų (sukarštų arba šukuotų) verpalai, neskirti mažmeninei prekybai
 • 5109000000 80 : Vilnos arba švelniavilnių gyvūnų plaukų verpalai, skirti mažmeninei prekybai
 • 5110000000 80: Šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų arba ašutų verpalai (įskaitant apvytinius ašutų verpalus), skirti arba neskirti mažmeninei prekybai
 • 5111000000 80 : Sukarštos vilnos arba sukarštų švelniavilnių gyvūnų plaukų audiniai
 • 5112000000 80 : Šukuotos vilnos arba šukuotų švelniavilnių gyvūnų plaukų audiniai
 • 5113000000 80 : Šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų arba ašutų audiniai